Registrerte jegere

03508: Jegere, etter alder (K) 2001-2002 - 2016-2017
03510: Jegere, etter kjønn (K) 2001-2002 - 2016-2017
03440: Jegere, etter kjønn og alder (F) 2001-2002 - 2016-2017
03442: Utenlandske jegere 2001-2002 - 2016-2017
09285: Jegere i prosent av befolkning over 16 år, etter bostedsfylke og kjønn (F) 2001-2002 - 2016-2017
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken