Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

08427: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland og kjønn 2008 - 2016
09435: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter alder og kjønn 2008 - 2016
08432: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter programkommune og kjønn (K) 2013 - 2016
08438: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland, kjønn og innvandringsår 2009 - 2016
08440: Deltakere i introduksjonsprogrammet som har hatt lønnet arbeid ved siden av programdeltakelse, etter kjønn og status 2008 - 2016
08436: Deltakere i introduksjonsprogrammet ved utgangen av året, etter kjønn og programstatus (F) 2008 - 2016
08444: Personer som mottok introduksjonsstønad og var langtidsmottakere av sosialhjelp (F) 2008 - 2016
08437: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter kjønn og tiltak (F) 2008 - 2016
Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere
10809: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn og alder 2011 - 2016
10824: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn (K) (B) 2011 - 2016
10823: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn og landbakgrunn 2011 - 2016
KOSTRA
06416: G1. Introduksjonsordningen, bydel - nøkkeltall (B) 2005 - 2017
06179: G1. Introduksjonsordningen, bydel - grunnlagsdata (B) 2004 - 2017
06026: G2. Introduksjonsordningen - nøkkeltall (K) 2005 - 2017
06027: G2. Introduksjonsordningen - grunnlagsdata (K) 2004 - 2017
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken