Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

11607: Sysselsatte innvandrere, etter alder, kjønn, bosted og todelt landgruppe. 4. kvartal (K) 2008 - 2017
11609: Sysselsatte innvandrere, etter kjønn, alder, landbakgrunn/verdensregion og antall år bosatt i Norge. 4. kvartal 2008 - 2017
11608: Sysselsatte etter kjønn, alder, innvandringskategori, verdensregion og næring (SN2007) 2008 - 2017
11613: Sysselsatte (20-66 år), etter bosettingsstatus, næring (SN2007) og landbakgrunn. 4. kvartal 2008K4 - 2017K4
11610: Sysselsatte (20-66 år), etter bosettingsstatus, arbeidsstedsfylke og landbakgrunn. 4. kvartal (F) 2008K4 - 2017K4
09837: Sysselsatte (15-74 år), etter landbakgrunn, kjønn og alder. 4. kvartal 2007 - 2017
11611: Sysselsatte, etter alder, kjønn, innvandringsbakgrunn, todelt landgruppe og sektor. 4. kvartal 2011 - 2017
10512: Virksomheter med minst 10 ansatte og ansatte i slike virksomheter, etter næring (SN2007), andel innvandrere og ansattes landbakgrunn 2008 - 2017
10510: Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere, etter innvandreres landbakgrunn (F) 2008 - 2017
08069: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn, kjønn og alder. 4. kvartal 2003K4 - 2017K4
11612: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, alder, arbeidsstedsfylke og næring (SN2007). 4. kvartal (F) 2008K4 - 2017K4
Avslutta tidsserier
06478: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, landbakgrunn og botid (avslutta serie) 2001K4 - 2008K4
07285: Sysselsatte innvandrere (15-74 år), etter kjønn, bosted og todelt landgruppe. 4. kvartal (K) (avslutta serie) 2008 - 2016
06479: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, bosted og landbakgrunn (K) (avslutta serie) 2001K4 - 2008K4
03875: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter næring (SN94) og landbakgrunn (avslutta serie) 2001K4 - 2005K4
07284: Sysselsatte innvandrere (15-74 år), etter kjønn, landbakgrunn/verdensregion og antall år bosatt i Norge. 4. kvartal (avslutta serie) 2008 - 2016
03858: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter kjønn og vestlig/ikke-vestlig landbakgrunn (K) (avslutta serie) 2001K4 - 2005K4
03857: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter kjønn og landbakgrunn (avslutta serie) 2001K4 - 2005K4
06480: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, landbakgrunn og næring (SN94) (avslutta serie) 2001K4 - 2008K4
08560: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, innvandringskategori, landbakgrunn og næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2016
08435: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter bosettingsstatus, næring (SN2007) og landbakgrunn. 4. kvartal (avslutta serie) 2008K4 - 2016K4
09633: Sysselsatte (15-74 år), etter kjønn, innvandringsbakgrunn, todelt landgruppe og sektor. 4. kvartal (avslutta serie) 2011 - 2016
08898: Virksomheter med minst 10 ansatte og ansatte i slike virksomheter, etter næring (SN2007),andel innvandrere og ansattes landbakgrunn (avslutta serie) 2008 - 2012
08899: Indikator for virksomheters bruk av innvandrere, etter innvandreres landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2008 - 2012
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken