Innvandrere etter innvandringsgrunn

Innvandringer etter innvandringsgrunn
08348: Innvandringer, etter første statsborgerskap og innvandringsgrunn 1990-2011 - 1990-2016
06313: Innvandringer, etter kjønn, alder og innvandringsgrunn 1990-2011 - 1990-2016
06318: Innvandringer, etter innvandringsgrunn og status 1990-2011 - 1990-2016
07113: Innvandringer, etter innvandringsgrunn, første statsborgerskap og innflyttingsår 1990 - 2016
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken