Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

05182: Personer, etter innvandringskategori og kjønn (F) 1970 - 2018
09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter innvandringskategori, landbakgrunn og andel av befolkningen (K) 2010 - 2018
05184: Innvandrere, etter kjønn og landbakgrunn 1970 - 2018
07110: Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn (K) 1970 - 2018
05752: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter fem grupper av landbakgrunn. Bydeler i Oslo (B) 2004 - 2018
10518: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Folketilvekst, etter landbakgrunn 2011 - 2017
10516: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Folketilvekst, etter innvandringskategori 2011 - 2017
05183: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn 1970 - 2018
07108: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn (K) 1970 - 2018
07111: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn, alder og landbakgrunn (verdensdel) (F) 2001 - 2018
05185: Utenlandsfødte, etter kjønn og landbakgrunn 1970 - 2018
07109: Utenlandsfødte, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn (K) 1970 - 2018
10598: Innvandrere, etter landbakgrunn og botid (F) 2005 - 2018
Avslutta tidsserier
05812: Folkemengde, etter fødeland 1865 - 1993
05166: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Grupper av landbakgrunn (avslutta serie) 1970 - 2011
05165: Folkemengde, etter fødeland. Grupper av fødeland (avslutta serie) 1865 - 2011
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken