Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

07115: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 15-74 år, i prosent av arbeidsstyrken eller bosatte, etter landbakgrunn (verdensregion) og bostedskommune/-fylke (K) 2001K1 - 2017K4
07116: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 15-74 år, i prosent av bosatte, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og kjønn 2001K1 - 2017K4
07117: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter landbakgrunn og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken 2001K1 - 2017K4
11152: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Kun absolutte tall 2014K4 - 2017K4
11151: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og alder 2014K4 - 2017K4
Avslutta tidsserier
06758: Arbeidstidsordninger, etter regularitet og næring (SN2002) i hovedarbeidsforholdet (avslutta serie) 2001 - 2008
06732: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn (verdensregion) og bostedskommune/-fylke (K) (avslutta serie) 2002K1 - 2008K3
06736: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og kjønn (avslutta serie) 2002K1 - 2008K3
06735: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere 16-74 år, etter landbakgrunn og kjønn (avslutta serie) 2002K1 - 2008K3
03774: Registrerte helt arbeidsledige førstegenerasjonsinnvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn (verdensregion) og bosted (K) (avslutta serie) 2002K1 - 2008K2
05482: Registrerte helt arbeidsledige førstegenerasjonsinnvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og kjønn (avslutta serie) 2002K1 - 2008K2
03727: Registrerte helt arbeidsledige førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter landbakgrunn og kjønn (avslutta serie) 2001K3 - 2008K2
07220: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Kun absolutte tall (avslutta serie) 2008K1 - 2014K2
07282: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken (avslutta serie) 2007K4 - 2012K4
07211: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og alder (avslutta serie) 2008K1 - 2014K2
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken