Inntekter, personlig næringsdrivende

10264: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, etter næring (SN2007) 2011 - 2016
10280: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art 2011 - 2016
10265: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, etter næring (SN2007) 2011 - 2016
10281: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art 2011 - 2016
10282: Beregning av personinntekt for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art 2011 - 2016
11428: Avskrivningsstatistikk for enkeltpersonforetak, etter saldogruppe og hovedinntektens art 2015 - 2016
Avslutta tidsserier
05660: Hovedposter fra likningen for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
11126: Saldostatistikk for enkeltpersonforetak, etter saldogruppe og hovedinntektens art (avslutta serie) 2011 - 2014
05659: Hovedposter fra likningen for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, unntatt primærnæring. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
07762: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2011
06073: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art (avslutta serie) 2004 - 2011
06074: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra annen næringsvirksomhet, etter næring (avslutta serie) 2004 - 2007
05674: Kapitalavkastningsgrunnlag, utgående verdi (kr i gjennomsnitt) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
07764: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2011
07763: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art (avslutta serie) 2008 - 2011
05673: Resultatregnskap for enkeltpersonsforetak, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2003 - 2007
06075: Resultatregnskap for enkeltpersonsforetak med hovedinntekt fra annen næring, etter næring (avslutta serie) 2004 - 2007
07765: Beregning av personinntekt for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art (avslutta serie) 2008 - 2009
09372: Beregning av personinntekt for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art (avslutta serie) 2010 - 2011
05672: Beregning av personinntekt, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2003 - 2007
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken