03526: Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet (F) 1999 - 2017
03524: Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet (F) 1999M01 - 2017M12
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken