Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

08995: Utvalgte fullførte høyeregradsstudier, etter kjønn, antall år siden første registrering i høyere utdanning, studium og varighet 2008-2009 - 2015-2016
09025: Fullførte laveregradsstudier, etter kjønn, antall år siden første registrering i høyere utdanning, studium og utdanningslengde 2009-2010 - 2015-2016
11300: Gjennomføring på doktorgradsprogram, etter kjønn, alder og status 5 år etter oppstart 2009-2014 - 2011-2016
11299: Gjennomføring på doktorgradsprogram, etter kjønn, fagfelt og status 5 år etter oppstart 2009-2014 - 2011-2016
09213: Studenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 6 år og lærested 2004-2010 - 2010-2016
09214: Studenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 6 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå 2004-2010 - 2010-2016
09045: Studenter som startet førskolelærer-, ingeniør- og sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år og kjønn 2005-2010 - 2011-2016
09072: Studenter som startet førskolelærer-, ingeniør- og sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år og foreldrenes utdanningsnivå 2005-2010 - 2011-2016
10848: Studenter som startet utvalgte 5-årige masterutdanninger første gang, etter fullføringsstatus i løpet av 7 år, kjønn og alder ved start 2006-2013 - 2009-2016
10857: Studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger første gang, etter fullføringsstatus i løpet av 4 år, kjønn og utdanning ved slutt 2009-2013 - 2012-2016
10847: Studenter som startet utvalgte 5-årige masterutdanninger første gang, etter fullføringsstatus i løpet av 7 år, kjønn og utdanning ved slutt 2006-2013 - 2009-2016
09109: Studenter som startet på bachelorutdanning for første gang, etter status i løpet av 5 år og kjønn 2005-2010 - 2011-2016
11017: Studenter som startet på bachelorutdanning for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og alder 2008-2013 - 2011-2016
10856: Studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger første gang, etter fullføringsstatus i løpet av 4 år, kjønn og alder ved start 2009-2013 - 2012-2016
09165: Studenter som startet tannlegestudiet for første gang, etter status i løpet av 7 år og kjønn 2003-2010 - 2009-2016
09166: Studenter som startet legestudiet for første gang, etter status i løpet av 8 år og kjønn 2002-2010 - 2008-2016
10905: Nye studenter, etter kjønn, fullført grad 8 år senere og alder ved start 1995 - 2008
10808: Nye studenter, etter kjønn, fullført grad 8 år senere og foreldrenes utdanningsnivå 1995 - 2008
Avslutta tidsserier
05159: Utvalgte fullførte høyeregradsstudier, etter kjønn, antall år siden første registrering i høyere utdanning, og studium (avslutta serie) 2002-2003 - 2009-2010
05152: Utvalgte fullførte laveregradsstudier, etter kjønn, antall år siden første registrering i høyere utdanning og studium (avslutta serie) 2002-2003 - 2009-2010
05158: Nye studenter, etter kjønn, fullført grad 10 år senere og foreldrenes utdanningsnivå (avslutta serie) 1982 - 2002

Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken