06037: Felte hjort (F) 1892-1893 - 2017-2018
03434: Felte hjort, etter alder og kjønn (K) 1986-1987 - 2017-2018
08697: Tillatt felte hjort (F) 1986-1987 - 2017-2018
10818: Beregnet slaktevekt for hjort, etter alder og kjønn (F) 1998-1999 - 2016-2017
Avslutta tidsserier
03435: Tillatt felte hjort (K) (avslutta serie) 1986 - 2009
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken