Helse- og sosialpersonell

07938: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder. 4. kvartal 2008 - 2017
07939: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter sysselsetting og alder. 4. kvartal 2008 - 2017
07941: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring (SN2007). 4. kvartal 2008 - 2017
07944: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter sektor. 4. kvartal (K) 2008 - 2017
07942: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hoved- og biarbeidsforholdet (prosent). 4. kvartal (F) 2008 - 2014
07943: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (prosent). 4. kvartal (F) 2008 - 2014
07940: Sysselsatte i helse- og sosialtjenester, etter næringsområde (SN2007), utdanningsnivå og alder. 4. kvartal (K) 2008 - 2017
07935: Lege-, tannlege og optikerspesialister, etter kjønn, alder og spesialitet. 4. kvartal 2008 - 2017
07945: Videreutdanninger for personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder. 4. kvartal 2008 - 2017
Avslutta tidsserier
09013: Personer i alt med helse- og sosialfaglig utdanning, etter arbeidsstyrkestatus (avslutta serie) 2008 - 2017
05847: Lege-, tannlege og optikerspesialister, etter kjønn, alder og spesialitet (avslutta serie) 2000 - 2008
03448: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter sysselsetting og alder (avslutta serie) 2000 - 2008
05740: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2000 - 2008
03491: Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og sysselsetting. Pendlingsstrømmer (F) (avslutta serie) 2000 - 2008
05115: Personer i alt med helse- og sosialfaglig utdanning, etter arbeidsstyrkestatus (avslutta serie) 2000 - 2008
05888: Videreutdanninger for personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2000 - 2008
05688: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og utenlandsk statsborgerskap (avslutta serie) 2000 - 2008
05689: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter sektor (K) (avslutta serie) 2000 - 2008
05714: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hoved- og biarbeidsforholdet (prosent) (F) (avslutta serie) 2000 - 2008
05820: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2000 - 2008
05704: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (prosent) (F) (avslutta serie) 2000 - 2008
05755: Sysselsatte i helse- og sosialtjenester, etter næringsområde, utdanningsnivå og alder (K) (avslutta serie) 2000 - 2008
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken