Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Barns helse- og levekår
06635: Sykelighet blant barn. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og alder (prosent) 2005 - 2012
06651: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk blant barn, etter kjønn og alder (prosent) 2005 - 2012
08626: Bruk av helsetjenester blant barn, etter kjønn og alder 2005 - 2012
08627: Funksjonsevne blant barn, etter kjønn og alder 2005 - 2012
06656: Sosial kontakt og boforhold blant barn, etter kjønn og alder (prosent) 2005 - 2012
06658: Levevaner blant barn, etter kjønn og alder (prosent) 2005 - 2012
Levevaner og sosial kontakt
11277: Levevaner, etter kjønn (F) 2015 2015 - 2015
06181: Levevaner, etter kjønn og alder (prosent) 1998 - 2015
07743: Levevaner, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2015
08250: Levevaner, etter alder og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2015
06190: Levevaner, etter kjønn og familiefase (prosent) 1998 - 2015
06188: Levevaner, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2015
08275: Levevaner, etter alder og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2015
06189: Levevaner, etter kjønn og landsdel (prosent) 1998 - 2015
08284: Levevaner, etter alder og landsdel (prosent) 1998 - 2015
04306: Sosial kontakt, etter kjønn og alder (prosent) 1998 - 2015
07740: Sosial kontakt, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2015
08248: Sosial kontakt, etter alder og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2015
04310: Sosial kontakt, etter kjønn og familiefase (prosent) 1998 - 2015
04308: Sosial kontakt, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2015
08273: Sosial kontakt, etter alder og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2015
04309: Sosial kontakt, etter kjønn og landsdel (prosent) 1998 - 2015
08282: Sosial kontakt, etter alder og landsdel (prosent) 1998 - 2015
10204: Sosial kontakt, etter kjønn og økonomisk status (prosent) 2012 - 2015
Sykelighet, symptomer og medisinbruk
11190: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og alder 1998 - 2015
11191: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og utdanningsnivå 2015 2015 - 2015
11192: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og utdanningsnivå 2002 - 2015
11193: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og familiefase 1998 - 2015
11194: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og bostedsstrøk 2015 2015 - 2015
11195: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og bostedsstrøk 2015 2015 - 2015
11196: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og landsdel 1998 - 2015
11231: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn (F) 2015 2015 - 2015
11197: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og landsdel 2015 2015 - 2015
04432: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og alder (prosent) 1998 - 2015
11283: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn (F) 2015 2015 - 2015
07742: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2015
08249: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter alder og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2015
04438: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og familiefase (prosent) 1998 - 2015
04436: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2015
08274: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter alder og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2015
04437: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og landsdel (prosent) 1998 - 2015
08283: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter alder og landsdel (prosent) 1998 - 2015
Funksjonsevne
11279: Funksjonsevne, etter kjønn (F) 2015 2015 - 2015
04226: Funksjonsevne, etter kjønn og alder (prosent) 1998 - 2015
07739: Funksjonsevne, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2015
08247: Funksjonsevne, etter alder og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2015
04229: Funksjonsevne, etter kjønn og familiefase (prosent) 1998 - 2015
04227: Funksjonsevne, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2015
08272: Funksjonsevne, etter alder og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2015
04228: Funksjonsevne, etter kjønn og landsdel (prosent) 1998 - 2015
08281: Funksjonsevne, etter alder og landsdel (prosent) 1998 - 2015
Bruk av helsetjenester
11201: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og alder 1998 - 2015
11202: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og utdanningsnivå 2002 - 2015
11203: Bruk av helsetjenester, etter alder og utdanningsnivå 2002 - 2015
11204: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og familiefase 1998 - 2015
11205: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og bostedsstrøk 2002 - 2015
11206: Bruk av helsetjenester, etter alder og bostedsstrøk 2002 - 2015
11207: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og landsdel 1998 - 2015
11227: Bruk av helsetjenester, etter kjønn (F) 2015 2015 - 2015
11208: Bruk av helsetjenester, etter alder og landsdel 2015 2015 - 2015
Omsorg
06182: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn og alder 1998 - 2015
11281: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn (F) 2015 2015 - 2015
07746: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn og utdanningsnivå 2002 - 2015
08251: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter alder og utdanningsnivå 2002 - 2015
06186: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn og familiefase 1998 - 2015
06184: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn og bostedsstrøk 2002 - 2015
08276: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter alder og bostedsstrøk 2002 - 2015
06185: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn og landsdel 1998 - 2015
08285: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter alder og landsdel 1998 - 2015
07745: Omsorgsarbeid, etter kjønn og utdanningsnivå 2002 - 2015
08252: Omsorgsarbeid, etter alder og utdanningsnivå 2002 - 2015
04450: Omsorgsarbeid, etter kjønn og familiefase 2012 - 2015
07700: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og alder 2008 - 2015
07702: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og bostedsstrøk 2008 - 2015
Avslutta tidsserier - Sykelighet, symptomer og medisinbruk
04168: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og alder 1998 - 2012
07736: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og utdanningsnivå 2002 - 2012
08244: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og utdanningsnivå 2002 - 2012
04283: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og familiefase 1998 - 2012
04279: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og bostedsstrøk 2002 - 2012
08269: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og bostedsstrøk 2002 - 2012
04282: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og landsdel 1998 - 2012
08278: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og landsdel 1998 - 2012
Avslutta tidsserier - Bruk av helsetjenester
04217: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og alder (prosent) 1998 - 2012
07737: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2012
08245: Bruk av helsetjenester, etter alder og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2012
04220: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og familiefase (prosent) 1998 - 2012
04218: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2012
08270: Bruk av helsetjenester, etter alder og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2012
04219: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og landsdel (prosent) 1998 - 2012
08279: Bruk av helsetjenester, etter alder og landsdel (prosent) 1998 - 2012
07261: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og alder (prosent) 2002 - 2012
07738: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2012
08246: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter alder og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2012
07264: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og familiefase 2002 - 2012
07262: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og bostedsstrøk 2002 - 2012
08271: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter alder og bostedsstrøk 2002 - 2012
07263: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og landsdel 2002 - 2012
08280: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter alder og landsdel 2002 - 2012
Avslutta tidsserier - Omsorg
07701: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) 2008 2008 - 2008
07703: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2008 2008 - 2008
07705: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og bostedsstrøk (avslutta serie) 2008 2008 - 2008
07704: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) 2008 2008 - 2008
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken