Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Friluftslivsaktiviteter
09116: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger, kjønn og alder (prosent) 2011 - 2017
09117: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og bostedsstrøk (prosent) 2011 - 2017
09118: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og landsdel (prosent) 2011 - 2017
09119: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og familiefase (prosent) 2011 - 2017
09120: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
09121: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og økonomisk status (prosent) 2011 - 2017
09100: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter kjønn og alder (prosent) 2011 - 2017
09101: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter bostedsstrøk (prosent) 2011 - 2017
09102: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter landsdel (prosent) 2011 - 2017
09103: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter familiefase (prosent) 2011 - 2017
09104: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
09105: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter økonomisk status (prosent) 2011 - 2017
Treningsaktiviteter
10224: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger, kjønn og alder 2013 - 2016
10225: Deltakelse på ulike treningssaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og bostedsstrøk 2013 - 2016
10226: Deltakelse på ulike treningssaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og landsdel 2013 - 2016
10227: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og familiefase 2013 - 2016
10228: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og utdanningsnivå 2013 - 2016
10229: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og økonomisk status 2013 - 2016
05782: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter kjønn og alder (prosent) 1997 - 2016
05783: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter bostedsstrøk (prosent) 2004 - 2016
05784: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter landsdel (prosent) 2004 - 2016
05785: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter familiefase (prosent) 2004 - 2016
10230: Personer somi løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter utdanningsnivå (prosent) 2013 - 2016
10231: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter økonomisk status (prosent) 2013 - 2016
Avslutta tidsserier
05777: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05778: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05779: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05780: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05787: Personer som bor innen 4 km fra ulike tilbud i nærmiljøet, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05788: Personer som bor innen 4 km fra ulike tilbud i nærmiljøet, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05789: Personer som bor innen 4 km fra ulike tilbud i nærmiljøet, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05790: Personer som bor innen 4 km fra ulike tilbud i nærmiljøet, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05793: Personer som i løpet av de siste 12 md. har brukt ulike tilbud i nærmiljøet, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05794: Personer som i løpet av de siste 12 md. har brukt ulike tilbud i nærmiljøet, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05795: Personer som i løpet av de siste 12 md. har brukt ulike tilbud i nærmiljøet, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05792: Personer som i løpet av de siste 12 md. har brukt ulike tilbud i nærmiljøet, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken