Forskning og utvikling i næringslivet

11010: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter, etter sektor for utførelse. Løpende og faste 2005-priser 1970 - 2016
FoU personale og årsverk
07964: FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter detaljert næring (SN2007) 2007 - 2016
07968: FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2007 - 2016
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU
07963: Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter detaljert næring (SN2007) (mill. kr) 2007 - 2016
07967: Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2007 - 2016
07966: Innkjøpte FoU-tjenester i næringslivet, etter detaljert næring (SN2007) (mill. kr) 2007 - 2016
07970: Innkjøpte FoU-tjenester i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2007 - 2016
Finansiering av FoU
07965: Finansiering av egenutført FoU i næringslivet, etter detaljert næring (SN2007) (mill. kr) 2007 - 2016
07969: Finansiering av egenutført FoU i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2007 - 2016
FoU-samarbeid
11141: Samarbeidspartnere for FoU i næringslivet, etter detaljert næring (SN 2007) 2011 - 2015
11142: Samarbeidspartnere for FoU i næringslivet, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe 2011 - 2015
11143: Lokalisering av samarbeidspartnere for FoU i næringslivet, etter detaljert næring (SN 2007) 2011 - 2015
11144: Lokalisering av samarbeidspartnere for FoU i næringslivet, etter næring (SN 2007), sysselsettingsgruppe 2011 - 2015
FoU-type, teknologi- og temaområder
11133: Teknologiområder for FoU i næringslivet. Driftskostnader etter detaljert næring (SN 2007) (mill. kr) 2010 - 2016
11134: Teknologiområder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2010 - 2016
11485: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2015 - 2016
11483: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter detaljert næring (SN 2007) (mill. kr) 2015 - 2016
11137: Type FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter detaljert næring (SN 2007) (mill. kr) 2011 - 2015
11138: Type FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2011 - 2015
11139: Produkt- og prosessrettet FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter detaljert næring (SN 2007) (mill. kr) 2011 - 2015
11140: Produkt- og prosessrettet FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007), sysselsettingsgruppe og produkt-/prosessrettet FoU (mill. kr) 2011 - 2015
Fylkestall
11145: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-kostnader i næringslivet (F) 2010 - 2016
Avslutta tidsserier
03009: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter, etter sektor for utførelse. Løpende og faste 2000-priser (avslutta serie) 1970 - 2013
03000: Egenutført FoU i næringslivet, etter detaljert næring (SN94) (avslutta serie) 1995 - 2008
05193: Egenutført FoU i næringslivet, etter næring (SN94) og sysselsettingsgruppe (avslutta serie) 1995 - 2008
03170: Finansiering av egenutført FoU i næringslivet, etter detaljert næring (SN94) (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008
03171: Finansiering av egenutført FoU i næringslivet, etter næring (SN94) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008
03168: Innkjøpte FoU-tjenester i næringslivet, etter detaljert næring (SN94) (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008
03169: Innkjøpte FoU-tjenester i næringslivet, etter næring (SN94) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008
11135: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter detaljert næring (SN 2007) (mill. kr) (avslutta serie) 2010 - 2014
11136: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) (avslutta serie) 2010 - 2014
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken