Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Årlige tall
08489: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) 2005 - 2016
08490: Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) 2005 - 2016
08491: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) 2005 - 2016
08492: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) 2005 - 2016
08493: Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) 2005 - 2016
07693: Livsforsikring. Premier og erstatninger, etter bransje (mill. kr.) 1997 - 2016
11580: Skadeforsikring. Premier og erstatninger, etter bransje (mill. kr) 2012 - 2016
Kvartalsvise tall
07505: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) 1997K4 - 2017K4
07506: Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) 1997K4 - 2017K4
09583: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) 1997K4 - 2017K4
07507: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) 1997K4 - 2017K4
07508: Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) 1997K4 - 2017K4
Avslutta tidsserier
04183: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1990 - 2008
04083: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1997K4 - 2009K2
04184: Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008
04084: Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) 1997K4 - 2009K2
04187: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008
04087: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie) 1997K4 - 2009K2
07509: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie) 1997K4 - 2011K4
04185: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1990 - 2008
04085: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1997K4 - 2009K2
04186: Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008
04086: Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) 1997K4 - 2009K2
07694: Skadeforsikring. Premier og erstatninger, etter bransje (mill. kr.) (avslutta serie) 1997 - 2015
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken