Befolkningsframskrivinger

Gjeldende befolkningsframskriving
11167: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, i 15 alternativer 2016 - 2100
11168: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (B) 2016 - 2040
11169: Framskrevet antall innvandrere 1. januar, etter landbakgrunn og botid, i 5 alternativer 2016 - 2100
11170: Framskrevne befolkningsendringer, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 9 alternativer 2015 - 2100
11171: Framskrevet fruktbarhet, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 3 alternativer 2015 - 2100
11172: Framskrevet forventet levealder, for menn, kvinner og samlet for begge kjønn, i 3 alternativer 2015 - 2100
11173: Framskrevet antall fødte og døde, i 9 alternativer (F) 2015 - 2040
11094: Framskrevet dødssannsynlighet (per 1 000), etter kjønn og alder, i 3 alternativer 2016 - 2100
ELDRE FRAMSKRIVINGER
2014-framskrivingen
10212: Framskrevet folkemengde, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, i 15 alternativer (2014-framskrivingen) 2014 - 2100
10213: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (B) (2014-framskrivingen) 2014 - 2040
10214: Framskrevet antall innvandrere, etter landbakgrunn og botid, i 5 alternativer (2014-framskrivingen) 2014 - 2100
10215: Framskrevne befolkningsendringer, etter landbakgrunn, i 9 alternativer (2014-framskrivingen) 2013 - 2100
10216: Framskrevet fruktbarhet, etter landbakgrunn, i 3 alternativer (2014-framskrivingen) 2013 - 2100
10217: Framskrevet forventet levealder, for menn, kvinner og samlet for begge kjønn, i 3 alternativer (2014-framskrivingen) 2013 - 2100
10218: Framskrevet antall fødte og døde, i 9 alternativer (F) (2014-framskrivingen) 2013 - 2040
2012-framskrivingen
09481: Framskrevet folkemengde, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, i 15 alternativer (2012-framskrivingen) 2012 - 2100
09482: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (B) (2012-framskrivingen) 2012 - 2040
09483: Framskrevet antall innvandrere, etter landbakgrunn og botid, i 5 alternativer (2012-framskrivingen) 2012 - 2100
09484: Framskrevet befolkningsendringer, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 9 alternativer (2012-framskrivingen) 2011 - 2100
09485: Framskrevet fruktbarhet, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 3 alternativer (2012-framskrivingen) 2011 - 2100
09486: Framskrevet forventet levealder, etter kjønn, i 3 alternativer (2012-framskrivingen) 2011 - 2100
09487: Framskrevet antall fødte og døde, i 9 alternativer (F) (2012-framskrivingen) 2011 - 2040
2011-framskrivingen
08824: Framskrevet folkemengde, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, i 14 alternativer (2011-framskrivingen) 2011 - 2100
08825: Framskrevet folkemengde, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (2011-framskrivingen) 2011 - 2040
08826: Framskrevet antall innvandrere, etter landbakgrunn og botid, i 5 alternativer (2011-framskrivingen) 2011 - 2100
08827: Framskrevet befolkningsendringer, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 9 alternativer (2011-framskrivingen) 2010 - 2100
08828: Framskrevet fruktbarhet, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 5 alternativer (2011-framskrivingen) 2010 - 2100
08829: Framskrevet forventet levealder, etter kjønn, i 3 alternativer (2011-framskrivingen) 2010 - 2100
08830: Framskrevet antall fødte og døde, i 9 alternativer (F) (2011-framskrivingen) 2010 - 2040
2010-framskrivingen
08108: Framskrevet folkemengde etter kjønn og ettårig alder i 14 alternativer (2010-framskrivingen) 2010 - 2060
08109: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder i 9 alternativer (K) (2010-framskrivingen) 2010 - 2030
08111: Framskrevet antall fødte og døde i 9 alternativer (2010-framskrivingen) 2009 - 2060
08110: Framskrevet antall fødte og døde i 9 alternativer (F) (2010-framskrivingen) 2009 - 2030
08112: Framskrevet antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter kjønn, alder, landbakgrunn og generasjon i 5 alternativer (2010-framskrivingen) 2010 - 2060
2009-framskrivingen
07267: Framskrevet folkemengde etter kjønn og ettårig alder i 14 alternativer (2009-framskrivingen) 2009 - 2060
07268: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder i 9 alternativer (K) (2009-framskrivingen) 2009 - 2030
07269: Framskrevet antall fødte og døde i 9 alternativer (F) (2009-framskrivingen) 2008 - 2030
07270: Framskrevet antall fødte og døde i 9 alternativer (2009-framskrivingen) 2008 - 2060
07271: Framskrevet antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter kjønn, alder, landbakgrunn og generasjon i 5 alternativer (2009-framskrivingen) 2009 - 2060
2008-framskrivingen
06916: Framskrevet folkemengde etter kjønn og ettårig alder i 14 alternativer (2008-framskrivingen) 2008 - 2060
06917: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder i 9 alternativer (K) (2008-framskrivingen) 2008 - 2030
06918: Framskrevet antall fødte og døde i 9 alternativer (F) (2008-framskrivingen) 2007 - 2030
06919: Framskrevet antall fødte og døde i 9 alternativer (2008-framskrivingen) 2007 - 2060
06920: Innvandrerbefolkningen framskrevet etter kjønn, alder, landbakgrunn og generasjon i 5 alternativer (2008-framskrivingen) 2008 - 2060
2005-framskrivingen
05903: Framskrevet folkemengde etter kjønn og ettårig alder i 13 alternativer (2005-framskrivingen) 2005 - 2060
05904: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder i 9 alternativer (K) (2005-framskrivingen) 2005 - 2025
05906: Framskrevet antall fødte og døde i 7 alternativer (2005-framskrivingen) 2004 - 2060
05905: Framskrevet antall fødte og døde i 5 alternativer (F) (2005-framskrivingen) 2004 - 2025
05908: Innvandrerbefolkningen framskrevet etter kjønn, alder, landbakgrunn og generasjon i 5 alternativer (2005-framskrivingen) 2005 - 2060
2002-framskrivingen
03376: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn og ettårig alder i 14 alternativer (2002-framskrivingen) 2002 - 2050
03375: Framskrevet folkemengde per 01.01, alternativ MMMM (K) (2002-framskrivingen) 2002 - 2020
03370: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn og ettårig alder, alternativ MMHM (K) (2002-framskrivingen) 2002 - 2020
03371: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn og ettårig alder, alternativ MMLM (K) (2002-framskrivingen) 2002 - 2020
03368: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn og ettårig alder, alternativ MMM0 (K) (2002-framskrivingen) 2002 - 2020
03367: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn og ettårig alder, alternativ MM00 (K) (2002-framskrivingen) 2002 - 2020
03372: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn og ettårig alder, alternativ HHMH (K) (2002-framskrivingen) 2002 - 2020
03369: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn og ettårig alder, alternativ LHML (K) (2002-framskrivingen) 2002 - 2020
03374: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn og ettårig alder, alternativ LLML (K) (2002-framskrivingen) 2002 - 2020
1999-framskrivingen
01312: Framskrevet folkemengde (LLML) (1999-framskrivingen) 1999 - 2021
01313: Framskrevet folkemengde (MMMM) (1999-framskrivingen) 1999 - 2021
01314: Framskrevet folkemengde (HHMH) (1999-framskrivingen) 1999 - 2021
01315: Framskrevet folkemengde (MMLM) (1999-framskrivingen) 1999 - 2021
01316: Framskrevet folkemengde (MMHM) (1999-framskrivingen) 1999 - 2021
01317: Framskrevet folkemengde (LHML) (1999-framskrivingen) 1999 - 2021
01318: Framskrevet folkemengde (MM00) (1999-framskrivingen) 1999 - 2021
01319: Framskrevet folkemengde (LLHL) (1999-framskrivingen) 1999 - 2021
01320: Framskrevet folkemengde (HHLH) (1999-framskrivingen) 1999 - 2021
01321: Framskrevet folkemengde. 16 alternativer. Hele landet. (1999-framskrivingen) 1999 - 2051
1996-framskrivingen
01301: Framskrevet folkemengde (H1) (1996-framskrivingen) 1996 - 2021
01302: Framskrevet folkemengde (M1) (1996-framskrivingen) 1996 - 2021
01303: Framskrevet folkemengde (L1) (1996-framskrivingen) 1996 - 2021
01304: Framskrevet folkemengde (M2) (1996-framskrivingen) 1996 - 2021
01305: Framskrevet folkemengde (A1) (1996-framskrivingen) 1996 - 2021
01306: Framskrevet folkemengde (M0) (1996-framskrivingen) 1996 - 2021
01307: Framskrevet folkemengde (H1). Hele landet. (1996-framskrivingen) 1996 - 2051
01308: Framskrevet folkemengde (M1). Hele landet. (1996-framskrivingen) 1996 - 2051
01309: Framskrevet folkemengde (L1). Hele landet. (1996-framskrivingen) 1996 - 2051
01310: Framskrevet folkemengde (A1). Hele landet. (1996-framskrivingen) 1996 - 2051
01311: Framskrevet folkemengde (M0). Hele landet. (1996-framskrivingen) 1996 - 2051
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken