09745: Fødte, etter kjønn 1986 - 2017
04231: Levendefødte, etter kjønn (K) 1972 - 2017
05531: Levendefødte, etter måned 1966 - 2017
05525: Levendefødte, etter mors samlivsstatus (F) 2002 - 2017
05527: Levendefødte, med samboerforeldre, i prosent av alle levendefødte i samliv (F) 2002 - 2017
08451: Levendefødte, etter paritet, mors samlivsstatus (F) 2002 - 2017
08450: Levendefødte og dødfødte utenfor ekteskap og antall levendefødte gutter per 100 jenter (barn) 1986 - 2017
Enkeltfødsler og flerfødsler
05532: Enkeltfødsler og flerfødsler 1946 - 2017
08467: Enkeltfødsler og flerfødsler, etter kjønn 2001 - 2017
Fødealder
06990: Levendefødte, etter morens alder (F) 1972 - 2017
05530: Foreldrenes gjennomsnittlige fødealder (F) 1999 - 2017
05526: Foreldrenes gjennomsnittsalder og samlivsstatus ved barnets fødsel (F) 2001 - 2017
08453: Mors gjennomsnittsalder ved første barns fødsel i ekteskap og hypotetisk fødealder (år) 1987 - 2017
07872: Foreldrenes gjennomsnittlige fødealder ved første barns fødsel 1961 - 2017
Barnetall
05523: Levendefødte, etter barnets nummer 1978 - 2017
Fruktbarhetstall og fruktbarhetsrater
04232: Samlet fruktbarhetstall, kvinner (F) 1968 - 2017
07871: Samlet fruktbarhetstall, menn (F) 2000 - 2017
08452: Aldersavhengige fruktbarhetsrater. Levendefødte per 1 000 menn, etter alder 2000 - 2017
08555: Aldersavhengige fruktbarhetsrater 1986 - 2017
08454: Reproduksjonstall 1961 - 2017
Historiske befolkningsendringer
06913: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (K) 1951 - 2018
05803: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret 1735 - 2017
Levealder
05797: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og utvalgte alderstrinn (F) 1971-1975 - 2011-2015
05862: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og utvalgte alderstrinn 1821-1830 - 2011-2015
05375: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og alder 1986 - 2017
07902: Dødelighetstabeller, etter kjønn og alder 1966 - 2017
Avslutta tidsserier
05834: Levendefødte, etter morens alder (prosent) (avslutta serie) 1871-1875 - 1986-1990
05842: Gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr. kvinne innen utvalgte aldere, for årskull av kvinner (1-årskohorter) (avslutta serie) 1820 - 1970
05844: Aldersavhengige fruktbarhetsrater for gifte kvinner (avslutta serie) 1871-1875 - 1986-1990
08556: Samlet fruktbarhetstall og aldersavhengige fruktbarhetsrater for 5-årsperioder (avslutta serie) 1846-1850 - 1986-1990
05841: Nettoreproduksjonstall og fødealder for 5-årsperioder (avslutta serie) 1846-1850 - 1986-1990
05843: Nettoreproduksjonstall og fødealder for årskull av kvinner (5-årskohorter) (avslutta serie) 1821-1825 - 1971-1975
10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K) (avslutta serie) 1906 - 1968
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken