Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning

Aktivitetsstatus for personer 15 år og over
10182: Personer 15 år og over, etter bosted, aktivitetsstatus og kjønn (G) 2011 2011 - 2011
09844: Personer 15 år og over, etter bosted, aktivitetsstatus, kjønn og alder (K) (B) 2011 2011 - 2011
09845: Personer 15 år og over, etter bosted, aktivitetsstatus og husholdningstype (K) (B) 2011 2011 - 2011
09889: Personer 15 år og over, etter bosted, aktivitetsstatus og utdanningsnivå (K) (B) 2011 2011 - 2011
Sysselsatte 15-74 år
09846: Personer 15 år og over, etter bosted, sysselsetting, kjønn og alder (K) (B) 2001 - 2011
09867: Sysselsatte 15-74 år, etter bosted, yrke, utdanningsnivå og kjønn (K) (B) 2011 2011 - 2011
10183: Sysselsatte 15-74 år, etter bosted og næring (SN2007) (G) 2011 2011 - 2011
09868: Sysselsatte 15-74 år, etter bosted, næring (SN2007), kjønn og alder (K) (B) 2011 2011 - 2011
09890: Sysselsatte 15-74 år, etter bosted, yrkesstatus, kjønn og alder (K) (B) 2011 2011 - 2011
09869: Sysselsatte 15-74 år, etter arbeidssted, næring (SN2007), kjønn og alder (K) (B) 2011 2011 - 2011
09891: Sysselsatte 15-74 år, etter bosted, antall sysselsatte i virksomheten, kjønn og alder (K) (B) 2011 2011 - 2011
09870: Sysselsatte 15-74 år, etter bosted, avtalt/vanlig arbeidstid, husholdningstype og kjønn (K) (B) 2011 2011 - 2011
Høyeste fullførte utdanning
09871: Personer 16-74 år, etter bosted, høyeste fullførte utdanning (nivå og fagfelt), sysselsetting og kjønn (K) (B) 2011 2011 - 2011
Husholdnings- og familievariable
09872: Par, etter parstatus, barn og parets sysselsetting (K) (B) 2001 - 2011
09884: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn og antall sysselsatte i husholdningen (K) (B) 2001 - 2011
Pendling
09893: Sysselsatte 15-74 år, etter arbeidssted og innpendling (K) 2011 2011 - 2011
09892: Sysselsatte 15-74 år, etter bosted og utpendling (K) 2011 2011 - 2011
Elever og studenter 16 år og over
09852: Elever og studenter 16 år og over, etter registrert bosted, sysselsetting, kjønn og alder (K) (B) 2001 - 2011
09888: Elever og studenter 16 år og over, etter registert bosted, sysselsetting, kjønn og skoleslag (K) (B) 2011 2011 - 2011
09885: Elever 16 år og over, etter registrert bosted, sysselsetting, kjønn og skolekommune (K) (B) 2001 - 2011
09886: Studenter 16 år og over, etter registert bosted, sysselsetting, kjønn og studiekommune (K) (B) 2011 2011 - 2011
09887: Studenter 16 år og over, etter faktisk bosted, sysselsetting, kjønn og studiekommune (K) 2011 2011 - 2011
Avslutta tidsserier
03348: Personer 16-74 år, etter bosted, sysselsatt minst 100 timer i året, kjønn og alder (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
03350: Personer 16-74 år, etter bosted, sysselsatt minst 100 timer i året, utdanningsnivå og kjønn (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
03274: Personer 16-74 år, etter nivå høyeste fullførte utdanning, landbakgrunn, alder, sysselsatt i uka 29.10.-4.11.2001 og kjønn (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
03355: Personer 16-74 år sysselsatt minst 100 timer i året, etter arbeidssted, arbeidstid i året, kjønn og alder (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
03356: Personer 16-74 år sysselsatt minst 100 timer i året, etter arbeidssted, næring (SN2002) og kjønn (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
03352: Personer 16-74 år sysselsatt minst 100 timer i året, etter bosted, næring (SN2002), arbeidstid i året og kjønn (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
03354: Sysselsatte 16-74 år med minst 100 timer i året, etter arbeidstid, næring (SN2002) og elev/student (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
04275: Elever og studenter 16-74 år, etter formelt bosted, sysselsetting, kjønn og alder (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
04281: Sysselsatte 16-74 år, etter bosted, arbeidstid i året, kjønn og alder (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
04285: Sysselsatte 16-74 år, etter bosted, arbeidstid i året og husholdningstype (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
04286: Sysselsatte 16-74 år, etter bosted, arbeidstid i året og utdanningsnivå (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
04287: Sysselsatte 16-74 år, etter bosted, arbeidstid i året og næring (SN2002) (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
04255: Sysselsatte 16-74 år i tiden 29. oktober - 4. november 2001, etter arbeidssted, kjønn, alder og næring (SN2002) (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken