Folke- og boligtellingen, husholdninger

Folkemengde
09690: Folkemengde, etter husholdningsstatus, kjønn og alder (K) (B) 2011 2011 - 2011
09506: Folkemengde, etter kjønn, alder og husholdningstype (K) (B) 2001 - 2011
03534: Folkemengde etter husholdningstype (G) 2001 - 2011
Personer bosatt i privathusholdninger
09505: Personer i privathusholdninger, etter kjønn, samlivsform og aldersgruppering I (K) (B) 2001 - 2011
09507: Personer i privathusholdninger, etter kjønn, alder og husholdningsstørrelse (K) (B) 2001 - 2011
09508: Personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn (K) (B) 2001 - 2011
Par og personer i par
09691: Personer i par, etter parstatus, barn, og alder (K) (B) 2001 - 2011
09692: Personer i par, etter parstatus, barn og utdanningsnivå (K) (B) 2001 - 2011
09693: Par, etter parstatus og antall barn (K) (B) 2001 - 2011
Husholdninger
03536: Husholdninger, etter type (G) 2001 - 2011
Privathusholdninger
05882: Privathusholdninger, etter tallet på personer i husholdningen 1920 - 2011
09705: Privathusholdninger, etter husholdningstype og eierstatus (K) (B) 2001 - 2011
09509: Privathusholdninger, etter husholdningstype (K) (B) 2001 - 2011
09510: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse og alder på eldste person (K) (B) 2001 - 2011
09511: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (prosent) (K) (B) 2001 - 2011
09512: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn og antall familier (K) (B) 2001 - 2011
09707: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn og eierstatus (K) (B) 2001 - 2011
10179: Privathusholdninger, etter eierstatus (G) 2011 2011 - 2011
09708: Privathusholdninger, etter eierstatus (prosent) (K) (B) 2001 - 2011
10181: Privathusholdninger, etter antall biler som disponeres (G) 2011 2011 - 2011
09709: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn og antall biler som disponeres (K) (B) 2001 - 2011
09710: Privathusholdninger, etter alder på eldste person, barn og antall biler som disponeres (K) (B) 2001 - 2011
05442: Privathusholdninger, etter husholdningstype 1980 - 2011
05452: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse 1960 - 2011
04363: Privathusholdninger, etter størrelse (G) 2001 - 2011
Avslutta tidsserier
03225: Folkemengde, etter husholdningstype, landbakgrunn og bosted i Oslo eller landet ellers 2001 2001 - 2001
04240: Folkemengde, etter kjønn, parstatus og aldersgrupper II (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
04242: Folkemengde, etter kjønn, parstatus og aldersgrupper IV (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
04243: Folkemengde, etter kjønn, parstatus og aldersgrupper V (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
03154: Privathusholdninger, etter type, garasje/carport/parkeringsplass og antall biler (K) (B) (avslutta serie) 2001 2001 - 2001
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken