Finansinstitusjoner (opphørt)

03956: Finansinstitusjoner. Nøkkeltall (mill. kr) 1997K1 - 2011K4
03958: Finansinstitusjoner. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) 1997K1 - 2011K4
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken