10530: Innsatte, etter type fengsling, alder og kjønn. Per 1. januar. Absolutte tall 2002 - 2015
10531: Innsatte, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Per 1. januar. Absolutte tall 2002 - 2015
10532: Innsatte, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Per 1. januar. Absolutte tall 2002 - 2015
10533: Innsatte, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. Per 1. januar. Absolutte tall 2012 - 2015
10534: Tilganger, etter type fengsling, type tilgang og kjønn. Absolutte tall 2012 - 2015
10535: Nyinnsettelser, etter type fengsling, alder og kjønn. Absolutte tall 2012 - 2015
10536: Nyinnsettelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall 2012 - 2015
10537: Nyinnsettelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2012 - 2015
10538: Nyinnsettelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. Absolutte tall 2012 - 2015
10548: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter alder og kjønn. Absolutte tall 2012 - 2015
10549: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall 2012 - 2015
10550: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2012 - 2015
10551: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. Absolutte tall 2012 - 2015
10552: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og anstalttid. Absolutte tall 2012 - 2015
10553: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter anstalttid og alder. Absolutte tall 2012 - 2015
10554: Avganger, etter type fengsling, type avgang og kjønn. Absolutte tall 2002 - 2015
10555: Løslatelser, etter type fengsling, alder og kjønn. Absolutte tall 2002 - 2015
10556: Løslatelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall 2002 - 2015
10557: Løslatelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2002 - 2015
10558: Løslatelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. Absolutte tall 2012 - 2015
10559: Løslatelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og anstalttid. Absolutte tall 2002 - 2015
10560: Løslatelser, etter type fengsling, anstalttid og alder. Absolutte tall 2002 - 2015
10561: Fengslingsdager, etter type fengsling, type frihetsberøving og kjønn. Absolutte tall 2002 - 2015
10562: Innsatte, etter type fengsling. Gjennomsnittlig antall. Absolutte tall, per 100 000 innbyggere i straffbar alder og per 100 000 innbyggere 2002 - 2015
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken