Forbruksundersøkelsen

10235: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe 1999 - 2012
10236: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og husholdningstype 1999 - 2012
10237: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og landsdel 1999 - 2012
10238: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og bostedsstrøk 1999 - 2012
10239: Utgift per husholdning per måned, etter vare- og tjenestegruppe og årstider 1999 - 2012
10240: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og tallet på personer 1999 - 2012
10241: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og hovedinntektstakerens alder 1999 - 2012
10242: Utgift per husholdning per år for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og kjønn 1999 - 2012
10243: Utgift per husholdning per år for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og alder 1999 - 2012
10244: Utgift per husholdning per år for par uten barn, etter vare- og tjenestegruppe og hovedinntektstakers alder 1999 - 2012
10245: Utgift per husholdning per år for par med barn, etter vare- og tjenestegruppe og antall og alder på barn 1999 - 2012
10453: Husholdninger med utvalgte varige forbruksvarer (prosent) 1976 - 2012
10246: Husholdninger med utvalgte varige forbruksvarer, etter husholdningstype (prosent) 1999 - 2012
10247: Husholdninger med utvalgte varige forbruksvarer, etter landsdel (prosent) 1999 - 2012
10248: Husholdninger med utvalgte varige forbruksvarer, etter bostedsstrøk (prosent) 1999 - 2012
10249: Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer per person per år, etter varegruppe (kg/liter) 1999 - 2012
10250: Husholdninger og personer per husholdning, etter husholdningsgruppe, landsdel osv 1999 - 2012
Utgift etter inntekt
10444: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt 2007 - 2012
10445: Utgift per husholdning per år for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt 2007 - 2012
10446: Utgift per husholdning per år, for par uten barn, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt 2007 - 2012
10447: Utgift per husholdning per år, for par med barn, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt 2007 - 2012
10448: Husholdninger med utvalgte varige forbruksvarer, etter inntekt (prosent) 2007 - 2012
Avslutta tidsserier
06368: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe (avslutta serie) 1958 - 1973
06366: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe (avslutta serie) 1974-1976 - 1996-1998
06370: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og husholdningstype (avslutta serie) 1986-1988 - 1996-1998
06371: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og landsdel (avslutta serie) 1986-1988 - 1996-1998
06372: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og bostedsstrøk (avslutta serie) 1986-1988 - 1996-1998
06373: Utgift per husholdning per år, for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og alder (avslutta serie) 1986-1988 - 1996-1998
06374: Utgift per husholdning per år, for par uten barn, etter vare- og tjenestegruppe og hovedinntektstakers alder (avslutta serie) 1986-1988 - 1996-1998
06375: Utgift per husholdning per år, for par med barn, etter vare- og tjenestegruppe og antall og alder på barn (avslutta serie) 1986-1988 - 1996-1998
06376: Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer per person per år, etter varegruppe (kg/liter) (avslutta serie) 1958-1959 - 1996-1998
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken