Etablerere i næringslivet

09038: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, organisasjonsform, alder og utdanningsnivå 2002 - 2015
07359: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K) 2008 - 2015
07358: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) 2008 - 2015
05991: Eiere i nyetablerte personlig eide foretak som overlever, etter eiers kjønn og vekst i sysselsetting (F) 2002 - 2013
09277: Etablerere av nyetablerte personlig eide foretak, etter etablerers kjønn, foretakets overlevingsår og overlevelse (F) 2002 - 2013
09278: Etablerere av nyetablerte personlig eide foretak, etter etablerers landbakgrunn, foretakets overlevingsår og overlevelse (F) 2002 - 2013
09308: Etablerere av aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), etter kjønn og næring (SN2007) 2008 - 2015
08194: Etablerere av aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), etter kjønn, alder, organisasjonsform, utdanningsnivå og antall ansatte 2004 - 2015
08680: Etablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, næring (SN2007), type foretak og antall ansatte 2008 - 2015
Avslutta tidsserier
05188: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform og antall ansatte (K) (avslutta serie) 2002 - 2007
05728: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2002 - 2007
05997: Eiere i nyetablerte personlig eide foretak som overlever, etter eiers landbakgrunn og vekst i sysselsetting (F) (avslutta serie) 2002 - 2006
05993: Nyetablerte personlig eide foretak, etter overlevelse og eiers landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2002 - 2006
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken