Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap

11557: Energiregnskap, overordnet. Tilgang og anvendelse av energiprodukter 2010 - 2016
11558: Energiregnskap. Produksjon og forbruk av energiprodukter, etter næringer og husholdninger 2010 - 2016
11601: Energiregnskapet. Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, etter næring (GWh/mrd. kr) 2010 - 2016
11602: Indeks dekomponering av energibruk i norsk økonomisk aktivitet med LMDI-metoden, etter næring (GWh) 2010-2016 - 2015-2016
Avslutta tidsserier
04371: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiprod. næringer og utenriks sjøfart, etter næring (PJ og GWh) (avslutta serie) 1976 - 2015
04372: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiproduserende næringer, utenriks sjøfart, råstoff og transport, etter energiprodukt (PJ og GWh) (avslutta serie) 1976 - 2015
10703: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiproduserende næringer, etter næring. Fysiske enheter (avslutta serie) 2011 - 2015
10704: Energiregnskapet. Tilgang og bruk av energiprodukter (PJ og GWh) (avslutta serie) 2011 - 2015
10705: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiproduserende næringer og utenriks sjøfart, etter næring (PJ og GWh) (avslutta serie) 2011 - 2015
10776: Energiregnskapet. Energibruk for norsk økonomisk aktivitet, etter næring og energiprodukt (GWh) (avslutta serie) 2000 - 2015
10777: Energiregnskapet. Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, etter næring (GWh/mrd. kr) (avslutta serie) 2000 - 2015
10908: Indeks dekomponering av energibruk i norsk økonomisk aktivitet med LMDI-metoden, etter næring (GWh) (avslutta serie) 2000-2001 - 2014-2015
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken