Energibruk i kommunene (opphørt)

Avslutta tidsserier
06926: Energibruk, etter kilde og forbruksgruppe (K) (avslutta serie) 2005 - 2009
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken