Månedlige tall
08583: Elektrisitetsbalanse (MWh) 2010M01 - 2018M01
Årlige tall
Kraftstasjoner, tekniske data
10431: Kraftstasjoner, etter krafttype 1974 - 2016
Tilgang og bruk av elektrisitet
08307: Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft (GWh) 1950 - 2016
08308: Produksjon av elektrisk kraft, etter art (GWh) (F) 2006 - 2016
08309: Produksjon av elektrisk kraft, etter art og eiergruppe (GWh) 2006 - 2016
08311: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukergruppe (GWh) 1993 - 2016
08312: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe (GWh) (F) 2008 - 2016
10314: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe (GWh) (K) 2010 - 2016
08313: Nettoforbruk i alt av elektrisk kraft i husholdninger per innbygger (kWh) (F) 1994 - 2016
Sluttbruker- og engrospriser
08358: Kraftpris og nettleie uten avgifter, etter forbrukergruppe (øre/kWh) 1993 - 2016
11011: Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger (øre/kWh) (F) 2008 - 2016
08360: Priser på kraft i engrosmarkedet og konsesjonskraft (øre/kWh) 1994 - 2016
Økonomiske tall
10438: Økonomiske hovedtall for kraftnæringen (mill. kr) 2000 - 2016
08386: Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter type verk (mill. kr) 2000 - 2016
08389: Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter eiergruppe (mill. kr) 2000 - 2016
08363: Innkjøp og salg av varige driftsmidler (mill. kr) 2008 - 2016
Avslutta tidsserier. Månedlige og kvartalsvise tall
06902: Elektrisitetsbalanse (MWh) (avslutta serie) 1993K1 - 2010K4
06901: Elektrisitetsbalanse (MWh) (avslutta serie) 1993M01 - 2010M12
06903: Produksjon av elektrisk kraft (MWh) (F) (avslutta serie) 1993M01 - 2011M12
Avslutta tidsserier. Årlige tall
Kraftstasjoner, tekniske data
05157: Kraftstasjonar (avslutta serie) 1974 - 2009
08298: Kraftstasjonar, etter storleik (maksimal stasjonsyting) og krafttype (avslutta serie) 1974 - 2011
08305: Vasskraftstasjonar, etter storleik (maksimal stasjonsyting) (F) (avslutta serie) 2008 - 2011
08306: Vasskraftstasjonar, etter eigargruppe og storleik (maksimal stasjonsyting) (avslutta serie) 2008 - 2011
08294: Maskininstallasjon, etter art og eigargruppe (avslutta serie) 2008 - 2009
08292: Maskininstallasjon, etter art (F) (avslutta serie) 2008 - 2009
08302: Transformatorar ved slutten av året, etter transformatortype (F) (avslutta serie) 2008 - 2009
08303: Transformatorar ved slutten av året, etter eigargruppe og transformatortype (avslutta serie) 2008 - 2009
Kraftlinjer, tekniske data
08301: Kraftliner ved slutten av året, etter eigargruppe og linetype (avslutta serie) 2008 - 2009
08300: Kraftliner ved slutten av året, etter linetype (F) (avslutta serie) 2008 - 2009
08299: Kraftliner ved slutten av året, etter linetype og systemspenning (avslutta serie) 2008 - 2009
Tilgang og bruk av elektrisitet
05154: Nettoforbruk av elektrisk kraft, prioritert og uprioritert (GWh) (avslutta serie) 1989 - 2007
08413: Nettoforbruk av elektrisk kraft i alt, prioritert og uprioritert, etter forbrukargruppe (GWh) (F) (avslutta serie) 2000 - 2007
04394: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukargruppe (GWh) (avslutta serie) 1960 - 2007
04395: Nettoforbruk av prioritert kraft i bergverk og industri, etter forbruksgruppe (GWh) (avslutta serie) 1960 - 2007
04393: Produksjon, import og eksport av elektrisk kraft (GWh) (avslutta serie) 1960 - 2008
Sluttbruker- og engrospriser
08359: Priser på elektrisk kraft og overføring av kraft til husholdninger (øre/kWh) (F) (avslutta serie) 1993 - 2013
05155: Pris for kraft og nettleie, inkl. forbruksavgift og ekskl. mva (øre/KWh) (avslutta serie) 1992 - 2007
Økonomiske tall
08362: Energiverk, sysselsette og utførte årsverk, etter verksemdsområde og type verk (avslutta serie) 2008 - 2011
05156: Økonomiske hovedtal i kraftsektoren (mill. kr) (avslutta serie) 1993 - 2007
08366: Økonomiske hovudtal for kraftsektoren (mill. kr) (avslutta serie) 2000 - 2011
08388: Nøkkeltal for føretak i kraftsektoren, etter type verk (avslutta serie) 2000 - 2012
08391: Nøkkeltal for føretak i kraftsektoren, etter eigargruppe (avslutta serie) 2000 - 2012
08390: Rekneskapsbalanse for føretak i kraftsektoren, etter eigargruppe (mill. kr) (avslutta serie) 2008 - 2009
08387: Rekneskapsbalanse for føretak i kraftsektoren, etter type verk (mill. kr) (avslutta serie) 2008 - 2009
08398: Innkjøp av driftsmiddel, etter eigargruppe (mill. kr) (avslutta serie) 2008 - 2011
08365: Innkjøp av driftsmiddel (mill. kr) (F) (avslutta serie) 2008 - 2011
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken