Ekteskap og skilsmisser

Ekteskap og partnerskap
05712: Inngåtte ekteskap mellom ulike kjønn 1950 - 2016
10160: Inngåtte ekteskap mellom like kjønn, etter kjønn 2009 - 2017
05701: Inngåtte registrerte partnerskap 1993 - 2008
05713: Inngåtte ekteskap, etter type vigsel 1961 - 2016
09659: Inngåtte ekteskap (K) 1966 - 2017
05719: Inngåtte ekteskap, etter tidligere sivilstand. Ekteskap mellom ulike kjønn 1979 - 2016
05697: Inngåtte ekteskap, etter måned 1996 - 2016
05698: Inngåtte ekteskap, etter giftermålets nummer for brudgommen/bruden. Ekteskap mellom ulike kjønn 1987 - 2016
05742: Gjennomsnittsalder ved giftermålet, etter kjønn. Ekteskap mellom ulike kjønn 1974 - 2016
05736: Giftermålsrater for førstegangsvigde menn og kvinner, etter utvalgte aldersgrupper 1977 - 2016
05737: Giftermålsrater for skilte menn og kvinner, etter utvalgte aldersgrupper 1978 - 2016
05738: Giftermålsrater for enkemenn og enker, etter utvalgte aldersgrupper 1979 - 2016
Skilsmisser og separasjoner
09660: Skilsmisser og separasjoner (K) 1966 - 2017
10162: Skilsmisser og separasjoner mellom like kjønn, etter kjønn 2010 - 2017
05702: Skilsmisserater for menn og kvinner, etter ulike aldersgrupper. Skilsmisser mellom ulike kjønn 1981 - 2016
05692: Skilsmisser, etter ekteskapets varighet. Skilsmisser mellom ulike kjønn 1952 - 2016
05693: Skilsmisser, etter tallet på felles barn uansett alder. Skilsmisser mellom ulike kjønn 1952 - 2016
05706: Skilsmisser, etter antall barn og antall år ekteskapet har vart. Skilsmisser mellom ulike kjønn 1977 - 2016
05703: Barn som opplevde skilsmisse. Skilsmisser mellom ulike kjønn 1996 - 2016
05694: Barn under 18 år som har opplevd skilsmisse. Skilsmisser mellom ulike kjønn (F) 1999 - 2016
05707: Beregnet andel ekteskap som vil bli oppløst, forutsatt skilsmissemønster som i det enkelte år (prosent) 1960 - 2016
05695: Separasjoner, etter ekteskapets varighet. Separasjoner mellom ulike kjønn 2000 - 2016
05708: Separasjonsrater for menn og kvinner, etter ulike aldersgrupper. Separasjoner mellom ulike kjønn 1999 - 2016
05696: Separasjoner, etter tallet på felles barn. Separasjoner mellom ulike kjønn 1999 - 2016
05710: Separasjoner, etter antall barn og ekteskapets varighet. Separasjoner mellom ulike kjønn 2002 - 2016
05709: Barn som opplevde separasjon. Separasjoner mellom ulike kjønn 1999 - 2016
Historiske befolkningsendringer
06913: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (K) 1951 - 2018
05803: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret 1735 - 2017
Avslutta tidsserier
05863: Inngåtte og oppløste ekteskap (avslutta serie) 1871-1875 - 1986-1990
05866: Inngåtte ekteskap, etter alder ved førstegangs vigsel og ved omgifte (prosent) (avslutta serie) 1861-1870 - 1986-1990
05864: Inngåtte ekteskap, etter ektefellenes tidligere ekteskapelige status (prosent) (avslutta serie) 1841-1845 - 1986-1990
05865: Gjennomsnittsalder ved giftermålet, etter kjønn (avslutta serie) 1851-1855 - 1986-1990
05867: Giftermålshyppighet for førstegangsvigde menn og kvinner (per 1 000) (avslutta serie) 1864-1867 - 1986-1990
10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K) (avslutta serie) 1906 - 1968
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken