Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler
08915: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og skoleslag. Antall og prosent 1999-2000 - 2015-2016
03824:Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og fagfelt 1993-1994 - 2015-2016
08916: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori og fagfelt. Antall og prosent 2000-2001 - 2015-2016
07997: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og alder 1998-1999 - 2015-2016
08914: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent 1999-2000 - 2015-2016
09516: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori, utdanningens lengde og utvalgte utdanninger 2010-2011 - 2015-2016
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler. Avslutta tidsserier
03823: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og skoleslag (avslutta serie) 1993-1994 - 2009-2010
Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler
08260: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, studenttype, skoleslag, eierforhold og lærested 2004-2005 - 2015-2016
08232: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, studenttype, institusjonstype og fagfelt. Prosent 2004-2005 - 2015-2016
08240: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, alder og studenttype 2004-2005 - 2015-2016
07951: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn og foreldrenes utdanningsnivå 2004-2005 - 2015-2016
07949: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori og fagfelt 2004-2005 - 2015-2016
07950: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori, landbakgrunn og institusjonstype 2004-2005 - 2015-2016
08766: Studiepoengproduksjon for heltids- og deltidsstudenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Type utdanning 2008-2009 - 2015-2016
Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler. Avslutta tidsserier
06176: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, institusjonstype og fagfelt (avslutta serie) 2004-2005 - 2008-2009
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken