Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

07142: Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall (K) 2008 - 2017
07144: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall (K) 2008 - 2017
07140: Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - grunnlagsdata (K) 1999 - 2017
07145: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - grunnlagsdata (K) 2000 - 2017
07143: Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - nøkkeltall (F) 2008 - 2017
07147: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - nøkkeltall (F) 2008 - 2017
07146: Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - grunnlagsdata (F) 1999 - 2017
07141: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - grunnlagsdata (F) 2003 - 2017
KOSTRA - ny tabellstruktur
11909: Areal for fylkeskommunale formålsbygg, etter eieform og funksjon (F) 2015 - 2017
11908: Areal fordelt per innbygger fylkeskommunale formålsbygg, etter funksjon (F) 2015 - 2017
11906: Areal for kommunale formålsbygg, etter eieform og funksjon (K) 2015 - 2017
11907: Areal fordelt per innbygger for kommunale formålsbygg, etter funksjon (K) 2015 - 2017
Avslutta tidsserier
08201: Eiendomsforvaltning i kommunene og kommunale foretak (avslutta serie) 2008 - 2011
08202: Eiendomsforvaltning i fylkeskommunene og fylkeskommunale foretak (avslutta serie) 2008 - 2011
04900: Kommunal eiendomsdrift - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2007
04680: Kommunal eiendomsdrift - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2007
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken