Detaljomsetningsindeksen

06180: Bensinstasjoner. Omsetning, etter varegruppe (1 000 kr) 2005M01 - 2018M01
07129: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (SN2007) (2015=100) 2000M01 - 2018M01
Avslutta tidsserier
03820: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (2000=100) (avslutta serie) 1979M01 - 2010M08
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken