08425: Døde, etter kjønn (K) 1986 - 2017
08426: Døde, etter kjønn og 10-årige aldersgrupper (F) 1974 - 2017
10325: Døde, etter kjønn og ettårig alder 1986 - 2017
05379: Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974 - 2017
05860: Døde omkring fødselen og i første leveår 1876-1880 - 2011-2015
Dødelighet og rater
08393: Døde, døde under ett år og dødelighet, etter kjønn 1976 - 2017
05378: Spedbarnsdødelighet (F) 1966-1970 - 2011-2015
08373: Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår 1981 - 2017
05848: Døde, etter kjønn og aldersgruppe (per 100 000 av middelfolkemengden) 1866-1870 - 2011-2015
05381: Døde, etter kjønn og aldersgruppe (per 100 000 av middelfolkemengden) 1976 - 2017
05382: Døde per 1 000 innbyggere, etter kjønn. Standardberegnede rater (F) 1949-1952 - 1981-1985
Levealder
05797: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og utvalgte alderstrinn (F) 1971-1975 - 2011-2015
05862: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og utvalgte alderstrinn 1821-1830 - 2011-2015
05375: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og alder 1986 - 2017
07902: Dødelighetstabeller, etter kjønn og alder 1966 - 2017
Historiske befolkningsendringer
06913: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (K) 1951 - 2018
05803: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret 1735 - 2017
Avslutta tidsserier
10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K) (avslutta serie) 1906 - 1968
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken