Månedlig
03723: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Foreløpige tall (F) 1993M01 - 2018M02
08843: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, hittil i år. Foreløpige tall (F) 2000M01 - 2018M02
09286: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2007) (1 000 m²). Foreløpige tall (F) 2012M01 - 2018M02
09287: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2007), hittil i år (1 000 m²). Foreløpige tall (F) 2012M01 - 2018M02
05808: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall 2000M01 - 2018M02
05809: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall (1 000 m²) 2000M01 - 2018M02
08669: Byggeareal. Gjennomsnittlig månedlig registreringsforsinkelse for igangsatte bygg 2001M01 - 2018M02
Kvartalsvis
05889: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) 2000K1 - 2017K4
05887: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) 2000K1 - 2017K4
11006: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend 2000K1 - 2017K4
11007: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. (1 000 m²) 2000K1 - 2017K4
10784: Byggeareal. Avgang av boliger, etter bygningstype (K) 2009K1 - 2017K4
10786: Byggeareal. Avgang av bygninger, etter bygningstype (K) 2009K1 - 2017K4
11359: Byggeareal. Ombygging til boliger, etter bygningstype (K) 2012K1 - 2017K4
Årlig
05940: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) 2000 - 2017
05939: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) 2000 - 2017
06512: Byggeareal. Boliger og leiligheter 1946 - 2017
06952: Byggeareal. Fritidsbygninger (K) 1983 - 2017
10783: Byggeareal. Avgang av boliger, etter bygningstype (K) 2009 - 2017
10785: Byggeareal. Avgang av bygninger, etter bygningstype (K) 2009 - 2017
11358: Byggeareal. Ombygging til boliger, etter bygningstype (K) 2012 - 2017
Avslutta tidsserier
01751: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) (avslutta serie) 1983 - 1999
01752: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) (avslutta serie) 1983 - 1999
08289: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2002) (1 000 m²). Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 1996M01 - 2011M12
08844: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2002), hittil i år (1 000 m²). Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 2000M01 - 2011M12
10996: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (avslutta serie) 1983M01 - 1999M12
10997: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (1 000 m²) (avslutta serie) 1983M01 - 1999M12
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken