Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

09015: Produksjonsindeks for bygg og anlegg (2010=100) 1995 - 2017
03165: Produksjonsindeks for bygg og anlegg (2010=100) 1995K1 - 2017K4
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken