Boforhold, registerbasert

Personer - Tall for alle kommuner, fylker og hele landet
11038: Personer, etter eierstatus (K) 2015 - 2017
11046: Personer, etter trangboddhet (K) 2015 - 2017
11509: Personer, etter bygningstype (K) 2015 - 2017
Personer - Tall for store kommuner, fylker og hele landet
11024: Personer, etter personens alder, kjønn og boligens byggeår (K) 2015 - 2017
11031: Personer, etter alder, kjønn og bygningstype (K) 2015 - 2017
11033: Personer, etter alder, kjønn og eierstatus (K) 2015 - 2017
11034: Personer, etter bygningstype og eierstatus (K) 2015 - 2017
11036: Personer, etter eierstatus og innvandringsbakgrunn (K) 2015 - 2017
11037: Personer, etter innvandringsbakgrunn og bygningstype (K) 2015 - 2017
11040: Personer, etter alder, kjønn og tilgang til heis (K) 2015 - 2017
11042: Personer, etter alder, kjønn og trangboddhet (K) 2015 - 2017
11043: Personer, etter bygningstype og trangboddhet (K) 2015 - 2017
11045: Personer, etter innvandringskategori og trangboddhet (K) 2015 - 2017
Personer - Tall for fylker og hele landet
11023: Personer, etter alder, bygningstype og boligens byggeår (F) 2015 - 2017
11032: Personer, etter alder, bygningstype og eierstatus (F) 2015 - 2017
11035: Personer, etter innvandringsbakgrunn, bygningstype og eierstatus (F) 2015 - 2017
11039: Personer, etter personens alder, boligens byggeår og tilgang til heis (F) 2015 - 2017
11041: Personer, etter alder, bygningstype og trangboddhet (F) 2015 - 2017
11044: Personer, etter innvandringskategori, bygningstype og trangboddhet (F) 2015 - 2017
Husholdninger - Tall for alle kommuner, fylker og hele landet
11084: Husholdninger, etter eierstatus (K) 2015 - 2017
11093: Husholdninger, etter trangboddhet (K) 2015 - 2017
11508: Husholdninger, etter bygningstype (K) 2015 - 2017
Husholdninger - Tall for store kommuner, fylker og hele landet
11080: Husholdningstyper, etter bygningstype (K) 2015 - 2017
11082: Husholdningstyper, etter eierstatus (K) 2015 - 2017
11083: Husholdninger, etter bygningstype og eierstatus (K) 2015 - 2017
11086: Husholdninger, etter bygningstype og trangboddhet (K) 2015 - 2017
11087: Husholdningstyper, etter trangboddhet (K) 2015 - 2017
11090: Husholdninger, etter antall barn og trangboddhet (K) 2015 - 2017
11344: Husholdninger, etter trangboddhet og inntektsgruppe (K) 2015 - 2017
11092: Husholdninger, etter antall barn og eierstatus (K) 2015 - 2017
11345: Husholdninger, etter bygningstype og inntektsgruppe (K) 2015 - 2017
11346: Husholdninger, etter eierstatus og inntektsgruppe (K) 2015 - 2017
Husholdninger - Tall for fylker og hele landet
11047: Husholdninger, etter bygningstype og boligens byggeår (F) 2015 - 2017
11081: Husholdningstyper, etter bygningstype og eierstatus (F) 2015 - 2017
11085: Husholdningstyper, etter bygningstype og trangboddhet (F) 2015 - 2017
11089: Husholdninger, etter bygningstype, antall barn og trangboddhet (F) 2015 - 2017
11091: Husholdninger, etter antall barn, eierstatus og trangboddhet (F) 2015 - 2017
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken