Boforhold, levekårsundersøkelsen

Boligstørrelse for husholdninger
09769: Husholdninger, etter boligstørrelse og husholdningstype 2 (prosent) 2012 - 2015
09768: Husholdninger, etter boligstørrelse og arbeidsintensitet (prosent) 2012 - 2015
09821: Husholdninger, etter boligstørrelse og eierform (prosent) 2012 - 2015
09819: Husholdninger, etter boligstørrelse og bostedsstrøk (prosent) 2012 - 2015
09822: Husholdninger, etter boligstørrelse og husholdningstype 1 (prosent) 2012 - 2015
09820: Husholdninger, etter boligstørrelse og landsdel (prosent) 2012 - 2015
Boligtype- og standard for personer
09759: Boligtype- og standard for personer, etter økonomisk status (prosent) 2012 - 2015
09754: Boligtype- og standard for personer, etter bostedsstrøk (prosent) 2012 - 2015
09760: Boligtype- og standard for personer, etter landsdel (prosent) 2012 - 2015
09762: Boligtype- og standard for personer, etter kjønn og alder (prosent) 2012 - 2015
09761: Boligtype- og standard for personer, etter familiefase (prosent) 2012 - 2015
Boligtype for husholdninger
09765: Husholdninger, etter boligtype og husholdningstype 1 (prosent) 2012 - 2015
09766: Husholdninger, etter boligtype og husholdningstype 2 (prosent) 2012 - 2015
09767: Husholdninger, etter boligtype og arbeidsintensitet (prosent) 2012 - 2015
09763: Husholdninger, etter boligtype og bostedsstrøk (prosent) 2012 - 2015
09764: Husholdninger, etter boligtype og landsdel (prosent) 2012 - 2015
Bomiljø for personer
09757: Bomiljø for personer, etter familiefase (prosent) 2012 - 2015
09758: Bomiljø for personer, etter kjønn og alder (prosent) 2012 - 2015
09753: Bomiljø for personer, etter økonomisk status (prosent) 2012 - 2015
09756: Bomiljø for personer, etter landsdel (prosent) 2012 - 2015
09755: Bomiljø for personer, etter bostedsstrøk (prosent) 2012 - 2015
Boligøkonomi for husholdninger
09775: Husholdninger, etter boligøkonomi og bostedsstrøk 2012 - 2015
09771: Husholdninger, etter boligøkonomi og landsdel 2012 - 2015
09776: Husholdninger, etter boligøkonomi og husholdningstype 1 2012 - 2015
09777: Husholdninger, etter boligøkonomi og husholdningstype 2 2012 - 2015
09778: Husholdninger, etter boligøkonomi og eierform 2012 - 2015
09774: Husholdninger, etter boligøkonomi og arbeidsintensitet 2012 - 2015
Avslutta tidsserier
05268: Boligstørrelse for husholdninger, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05267: Boligstørrelse for husholdninger, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05503: Boligstørrelse for husholdninger, etter eierform (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05266: Boligstørrelse for husholdninger, etter husholdningstype (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05265: Boligtype for husholdninger, etter eierform og landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05264: Boligtype og eierform for husholdninger, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05255: Boligtype og -standard for personer, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05254: Boligtype og -standard for personer, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05253: Boligtype og -standard for personer, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05256: Boligtype og -standard for personer, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05260: Bomiljø for personer, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05259: Bomiljø for personer, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05258: Bomiljø for personer, etter kjønn og alder og type bomiljø (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05261: Bomiljø for personer, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05263: Husholdninger, etter eierform og husholdningstype (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05429: Husholdninger, etter boligøkonomi og landsdel (kr) (avslutta serie) 1997 - 2007
05428: Husholdninger, etter boligøkonomi og bostedsstrøk (kr) (avslutta serie) 1997 - 2007
05505: Husholdninger, etter boligøkonomi og eierform (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
05427: Husholdninger, etter boligøkonomi og husholdningstype (kr) (avslutta serie) 1997 - 2007
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken