Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg