Byggjekostnadsindeks for bustader

Månedlige tall
Årlige tall

Brukerveiledning for statistikkbanken