Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Inntekter
05040: Brukere etter næringsinntekt fra jordbruket (F) 2002 - 2016
05041: Brukere etter næringsinntekt fra jordbruket og jordbruksareal i drift 2002 - 2016
05049: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruket og kjønn 2002 - 2016
05043: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt (F) 2002 - 2016
09831: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt og driftsform 2010 - 2016
05044: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt og jordbruksareal i drift 2002 - 2016
05042: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt og kjønn 2002 - 2016
09832: Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter driftsform (kr) (F) 2010 - 2016
05038: Gjennomsnittlige inntekter for brukere (kr) (F) 2002 - 2016
09833: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter driftsform (kr) 2010 - 2016
05034: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter jordbruksareal i drift (kr) 2002 - 2016
05039: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter kjønn (kr) 2002 - 2016
04984: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere (F) 2002 - 2016
09834: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter driftsform 2010 - 2016
04985: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter jordbruksareal i drift 2002 - 2016
04987: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter kjønn 2002 - 2016
Gjeld og renteutgifter
09823: Gjeld og renteutgifter for brukere (F) 1999 - 2016
09824: Gjeld og renteutgifter for brukere, etter driftsform 2010 - 2016
09825: Gjeld og renteutgifter for brukere, etter jordbruksareal i drift 1999 - 2016
09826: Gjeld og renteutgifter for brukere, etter kjønn 1999 - 2016
Avslutta tidsserier
06114: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt og etter tidligere standard for driftsform (avslutta serie) 2002 - 2009
07131: Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter tidligere standard for driftsform (kr) (F) (avslutta serie) 2002 - 2009
06113: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter tidligere standard for driftsform (kr) (avslutta serie) 2002 - 2009
06112: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter tidligere standard for driftsform (avslutta serie) 2002 - 2009
05023: Bruttoformue, ligningsverdi av jordbrukseiendom og nettoformue (F) (avslutta serie) 2002 2002 - 2002
05024: Bruttoformue, ligningsverdi av jordbrukseiendom og nettoformue, etter brukers kjønn (avslutta serie) 2002 2002 - 2002
05022: Bruttoformue, ligningsverdi av jordbrukseiendom og nettoformue, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 2002 2002 - 2002
05897: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05896: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker, etter brukers kjønn (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05899: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker, etter tidligere standard for driftsform (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05898: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05029: Jordbruksfradrag, renter av gjeld og gjeld (F) (avslutta serie) 2002 2002 - 2002
05030: Jordbruksfradrag, renter av gjeld og gjeld, etter brukers kjønn (avslutta serie) 2002 2002 - 2002
05027: Jordbruksfradrag, renter av gjeld og gjeld, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 2002 2002 - 2002
05892: Personinntekt fra primærnæringene i prosent av samlet personinntekt for bruker (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05894: Personinntekt fra primærnæringene i prosent av samlet personinntekt for bruker, etter brukers kjønn (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05895: Personinntekt fra primærnæringene i prosent av samlet personinntekt for bruker, etter tidligere standard for driftsform (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05893: Personinntekt fra primærnæringene i prosent av samlet personinntekt for bruker, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken