Banker og kredittforetak

Balanse
07880: Finansforetak. Balanser (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
08691: Finansforetak. Balanser med spesifikasjoner i utenlandsk valuta (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
09559: Finansforetak. Beholdning av aksjer og obligasjoner mv., etter utstedersektor (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
08692: Finansforetak. Fordringer og gjeld overfor utlandet (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
08116: Finansforetak. Utlån, etter låntakernæring (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
09560: Finansforetak. Utlån, etter låntakersektor (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
09563: Finansieringsselskap. Utlån, etter utlånstype og låntakersektor (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
10769: Banker. Utlån, etter utlånstype og låntakersektor (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
09562: Kredittforetak. Utlån, etter utlånstype og låntakersektor (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
09564: Statlige låneinstitutter. Utlån, etter utlånstype og låntakersektor (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
08104: Banker. Innskudd, etter innskyternæring (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
09565: Banker. Innskudd, etter innskytersektor (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
11003: Banker. Innskudd, etter innskytersektor og innskuddstype (mill. kr) 2009M05 - 2017M12
08428: Norges Bank. Balanse (mill. kr) 2009M05 - 2017M11
09468: Norges Bank SDDS-krav (mill. kr) 1997M05 - 2018M02
Resultat
08113: Finansforetak. Kvartalsregnskap (mill. kr) 2009K2 - 2017K4
Fylkesfordelte utlån og innskudd
10254: Banker. Innskudd, etter innskytersektor (mill. kr) (F) 2005 - 2016
10259: Finansforetak. Utlån etter låntakersektor (mill. kr) (F) 2005 - 2016
08698: Finansforetak. Utlån, etter låntakernæring (SN2007) (mill. kr) (F) 2009 - 2016
08699: Banker. Innskudd, etter innskyternæring (SN2007) (mill. kr) (F) 2009 - 2016
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken