Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

05413: Deponering av avfall, etter avfallstype (1 000 tonn) (F) 1992 - 2011
05414: Biologisk behandling av avfall (1 000 tonn) (F) 1992 - 2011
05417: Forbrenning av avfall (1 000 tonn) (F) 1992 - 2011
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken