Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
07783: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter kjønn og alder (prosent) 1989 - 2016
07803: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter virksomhetsstørrelse (prosent) 1993 - 2016
10469: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) 2013 - 2016
10471: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) 2013 - 2016
07809: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter arbeidstidsordning (prosent) 1989 - 2016
07988: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2016
Ergonomiske arbeidsmiljøforhold
07784: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter kjønn og alder (prosent) 1989 - 2016
07804: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter virksomhetsstørrelse (prosent) 1993 - 2016
10472: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) 2013 - 2016
10473: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) 2013 - 2016
07810: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter arbeidstidsordning (prosent) 1989 - 2016
07989: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) 2009 - 2016
Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold
07850: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter kjønn og alder (prosent) 1989 - 2016
07851: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter virksomhetsstørrelse (prosent) 1993 - 2016
10475: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) 2013 - 2016
10474: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) 2013 - 2016
07854: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter arbeidstidsordning (prosent) 1989 - 2016
07991: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2016
Psykososialt arbeidsmiljø
07873: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter kjønn og alder (prosent) 1989 - 2016
07877: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter arbeidstidsordning (prosent) 1989 - 2016
07874: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter virksomhetsstørrelse (prosent) 1993 - 2016
10477: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) 2013 - 2016
10476: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) 2013 - 2016
07993: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2016
Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær
10479: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) 2013 - 2016
10478: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) 2013 - 2016
07992: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2016
07859: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og alder (prosent) 1989 - 2016
07860: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter virksomhetsstørrelse (prosent) 1993 - 2016
07863: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter arbeidstidsordning (prosent) 1989 - 2016
Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben
07910: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter kjønn og alder (prosent) 2009 - 2016
07911: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter virksomhetsstørrelse (prosent) 2009 - 2016
10481: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) 2013 - 2016
10480: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) 2013 - 2016
07913: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2016
07914: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter arbeidstidsordning (prosent) 2009 - 2016
Avslutta tidsserier
07805: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) 2000 - 2009
07807: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter kjønn og næring (prosent) (avslutta serie) 1996 - 2006
07806: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) 2000 - 2009
07808: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter kjønn og næring (prosent) (avslutta serie) 1996 - 2006
07852: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) 2000 - 2009
07853: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter kjønn og næring (prosent) (avslutta serie) 1996 - 2006
07875: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) 2000 - 2009
07876: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter kjønn og næring (prosent) (avslutta serie) 1996 - 2006
07861: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) 2000 - 2009
07862: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og næring (prosent) (avslutta serie) 1996 - 2006
07912: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter kjønn og yrke (prosent) 2009 2009 - 2009

Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken