04475: Alkoholstatistikk, etter type drikkevare 2002K1 - 2018K1
04188: Alkoholstatistikk, etter type drikkevare 1851 - 2017
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken