Arbeidskraftundersøkelsen

Personer etter arbeidsstyrkesstatus
05111: Personer, etter kjønn, arbeidsstyrkestatus og alder 1972 - 2016
05110: Personer, etter kjønn, arbeidsstyrkestatus og alder 1988K2 - 2017K3
03779: Personer, etter hovedsakelig virksomhet, deltidssysselsetting og alder (1 000 personer) 1989 - 2016
11184: Personer, etter hovedsakelig virksomhet, deltidssysselsetting, alder og kjønn (1 000 personer) 2006 - 2016
03776: Personer, etter hovedsakelig virksomhet, deltidssysselsetting og alder (1 000 personer) 1989K1 - 2017K3
03780: Personer i arbeidsstyrken, etter kjønn og alder 1972 - 2016
03777: Personer i arbeidsstyrken, etter kjønn og alder 1972K1 - 2017K3
05613: Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter kjønn (F) 1996 - 2016
05615: Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter kjønn (F) 1996K1 - 2017K3
08338: Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer) 2006 - 2016
08337: Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer) 2006K1 - 2017K3
Sysselsatte
03781: Sysselsatte, etter kjønn og alder 1972 - 2016
03778: Sysselsatte, etter kjønn og alder 1996K1 - 2017K3
11153: Sysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer) 2008 - 2016
11154: Sysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer) 2008K1 - 2017K3
07203: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (1 000 personer) 2008 - 2016
07202: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (1 000 personer) 2008K1 - 2017K3
11132: Sysselsatte, etter avtalt/vanlig arbeidstid og yrkesstatus, alder og kjønn (1 000 personer) 2006 - 2016
11210: Sysselsatte, avtalt/vanlig arbeidstid og faktisk arbeidstid per uke, etter yrkesstatus, alder og kjønn 2006 - 2016
07971: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og alder (1 000 personer) 2008 - 2016
07972: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og alder (1 000 personer) 2008K1 - 2017K3
08415: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og utdanningsnivå (1 000 personer) 2008 - 2016
08416: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og utdanningsnivå (1 000 personer) 2008K1 - 2017K3
11131: Sysselsatte, etter kjønn, næring (sn2007) og yrkesstatus (1 000 personer) 2008 - 2016
08417: Sysselsatte etter kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid og utdanningsnivå (1 000 personer) 2006 - 2016
08420: Sysselsatte etter kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid og utdanningsnivå (1 000 personer) 2006K1 - 2017K3
09030: Sysselsatte, etter kjønn og bostedsfylke (F) 2008K1 - 2017K3
09031: Sysselsatte, etter kjønn og bostedsfylke (F) 2008 - 2016
04544: Sysselsatte i alt og i arbeid, utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid, etter kjønn og yrkesstatus 1996 - 2016
04542: Sysselsatte i alt og i arbeid, utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid, etter kjønn og yrkesstatus 1996K1 - 2017K3
09303: Sysselsatte, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke 2006 - 2016
09302: Sysselsatte, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke 2006K1 - 2017K3
04547: Sysselsatte midlertidig fraværende hele undersøkelsesuka, etter kjønn og årsak til fravær 1996 - 2016
04545: Sysselsatte midlertidig fraværende hele undersøkelsesuka, etter kjønn og årsak til fravær 1996K1 - 2017K3
04539: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2002) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (avslutta serie) 1996 - 2007
04538: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2002) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (avslutta serie) 1996K1 - 2007K4
Sysselsatte foreldres arbeidstid
11620: Sysselsatte foreldre, etter avtalt/vanlig og faktiske arbeidstid per uke, antall barn og alder på yngste barn. 4. kvartal 2006K4 - 2016K4
11630: Sysselsatte foreldre, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og alder på yngste barn. 4. kvartal 2006K4 - 2016K4
11631: Sysselsatte foreldre, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og etter antall barn. 4. kvartal 2006K4 - 2016K4
11632: Sysselsatte foreldre, etter faktisk arbeidstid per uke og alder på yngste barn. 4. kvartal 2006K4 - 2016K4
11633: Sysselsatte foreldre, etter faktisk arbeidstid per uke og antall barn. 4. kvartal 2006K4 - 2016K4
Arbeidsledige
08517: Arbeidsledige, etter kjønn og alder 1972 - 2016
08518: Arbeidsledige, etter kjønn og alder 1972K1 - 2017K3
04553: Arbeidsledige, etter kjønn og søkingens varighet (1 000 personer) 1996 - 2016
04552: Arbeidsledige, etter kjønn og søkingens varighet (1 000 personer) 1996K1 - 2017K3
04551: Arbeidsledige, etter kjønn og hovedsakelig virksomhet (1 000 personer) 1989 - 2016
04549: Arbeidsledige, etter kjønn og hovedsakelig virksomhet (1 000 personer) 1989K1 - 2017K3
11155: Arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå 2006 - 2016
11156: Arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå 2006K1 - 2017K3
Personer utenfor arbeidsstyrken
08470: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter kjønn, søkeaktivitet og ønske om arbeid (per 1 000 personer) 2006 - 2016
08482: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter kjønn, søkeaktivitet og ønske om arbeid (per 1 000 personer) 2006K1 - 2017K3
Ungdom ikke i arbeid eller utdanning
09858: Personer i alderen 15-29 år som verken er sysselsatt eller under utdanning, etter alder og kjønn 2006 - 2016
Strømmer mellom arbeidsstyrkestatuser
11433: Strømmer mellom arbeidsstyrkestatuser, etter kjønn 2006K2 - 2017K3
Midlertidig ansatte
05612: Midlertidig ansatte, etter kjønn og alder 1996 - 2016
05611: Midlertidig ansatte, etter kjønn og alder 1996K1 - 2017K3
07204: Midlertidig ansatte, etter næring (SN2007) 2008 - 2016
07205: Midlertidig ansatte, etter næring (SN2007) 2008K1 - 2017K3
08476: Midlertidig ansatte, etter kjønn og ansettelsestype 1996 - 2016
08477: Midlertidig ansatte, etter kjønn og ansettelsestype 1996K1 - 2017K3
05384: Midlertidig ansatte, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 1996 - 2007
05385: Midlertidig ansatte, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 1996K1 - 2007K4
11186: Midlertidig ansatte, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke 2006 - 2016
11187: Midlertidig ansatte, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke 2006K1 - 2017K3
Undersysselsatte
08410: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer) 2006 - 2016
08412: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer) 2006K1 - 2017K3
04555: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter ønsket arbeidstid per uke. Tilbud av ukeverk (a 37,5 timer) 1996 - 2016
04554: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter ønsket arbeidstid per uke. Tilbud av ukeverk (a 37,5 timer) 1996K1 - 2017K3
11188: Sysselsatte i alt, deltidssysselsatte og undersysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer) 2008 - 2016
Overtid
11424: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter kjønn og alder. Årsgjennomsnitt 2007 - 2016
11517: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter utvalgte næringer (SN2007) 2008K1 - 2017K3
11429: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter næring (SN2007). Årsgjennomsnitt 2008 - 2016
11430: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter kjønn og utdanningsnivå. Årsgjennomsnitt 2007 - 2016
11431: Ukeverk (a 37,5 timer) overtid blant heltidsansatte, etter kompensasjonsmåte og utvalgte næringer (SN2007). Årsgjennomsnitt (1 000 ukeverk) 2008 - 2016
11432: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk (a 37,5 timer), etter yrke. Årsgjennomsnitt 2011 - 2016
05609: Heltidsansatte med overtid, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 2001K2 - 2005K2
05610: Heltidsansatte med overtid, etter næring (SN2002) (prosent) (avslutta serie) 2001K2 - 2005K2
05705: Ukeverk (a 37,5 timer) overtid blant heltidsansatte, etter kjønn, utvalgte næringer (SN2002) og kompensasjonsmåte (1 000 ukeverk) (avslutta serie) 2001K2 - 2005K2
Yrker
09788: Sysselsatte, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt 2011 - 2016
09789: Sysselsatte, etter næring (SN2007) og yrke. Årsgjennomsnitt (1 000 personer) 2011 - 2016
09790: Sysselsatte, etter kjønn, yrke og avtalt/vanlig arbeidstid. Årsgjennomsnitt 2011 - 2016
09791: Sysselsatte, etter kjønn, yrke og sektor. Årsgjennomsnitt (1 000 personer) 2011 - 2016
09792: Sysselsatte, etter kjønn og yrker med minst 5000 sysselsatte (4-siffernivå) . Årsgjennomsnitt (1 000 personer) 2011 - 2016
09793: Sysselsatte, etter kjønn, alder og yrke (2-siffernivå). Årsgjennomsnitt (1 000 personer) 2011 - 2016
09794: Sysselsatte, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt (F) 2011 - 2016
05252: Sysselsatte, etter kjønn og yrke (AKU) (avslutta serie) 2000 - 2010
Arbeidstidsordninger
09731: Ansatte i hovedarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og alder 2001 - 2016
09733: Ansatte i hovedarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og ansettelsesforhold 2001 - 2016
09734: Ansatte i hovedarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og næring (SN 2007) 2008 - 2016
09730: Ansatte som jobber utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidspunkt utenom ordinær dagtid, regularitet, kjønn og alder 2001 - 2016
09883: Ansatte som jobber utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidspunkt utenom ordinær dagtid, regularitet, kjønn og næring (SN 2007) 2008 - 2016
09732: Ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidsordning, kombinasjoner av arbeidstidspunkter, kjønn og avtalt arbeidstid 2001 - 2016
09873: Ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidsordning, kombinasjoner av arbeidstidspunkter, kjønn og alder 2001 - 2016
09882: Ansatte i hovedarbeidsforhold og eventuelt i biarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og alder 2001 - 2016
Kursdeltakelse
07673: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn, alder og utdanning 2008K1 - 2017K3
07674: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn, alder og utdanning 2008 - 2016
07675: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn og næring (SN2007) 2008K1 - 2017K3
07676: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn og næring (SN2007) 2008 - 2016
06619: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og heltid/deltid 2003K1 - 2017K3
06618: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og heltid/deltid 2003 - 2016
07679: Personer i arbeidsstyrken som har deltatt på kurs, etter formål, arbeidsstyrkestatus og utdanning 2008 - 2016
07678: Personer i arbeidsstyrken som har deltatt på kurs, etter formål, arbeidsstyrkestatus og utdanning 2008K1 - 2017K3
05749: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn, alder og utdanning (avslutta serie) 2003 - 2008
05750: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2008
06616: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og yrke (avslutta serie) 2003 - 2009
06617: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og yrke (avslutta serie) 2003K1 - 2010K4
06620: Personer i arbeidsstyrken som har deltatt på kurs, etter formål, arbeidsstyrkestatus og utdanning (avslutta serie) 2003 - 2008
06621: Personer i arbeidsstyrken som har deltatt på kurs, etter formål, arbeidsstyrkestatus og utdanning (avslutta serie) 2003K1 - 2009K3
Arbeidstid og utførte ukeverk
07855: Utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid per uke, etter kjønn og næring (SN2007) 2008 - 2016
07856: Utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid per uke, etter kjønn og næring (SN2007) 2008K1 - 2017K3
07254: Faktisk arbeidstid for sysselsatte, etter næring (SN2002) i hovedarbeidsforholdet (AKU) (avslutta serie) 1988K2 - 2007K4
07327: Faktisk arbeidstid for sysselsatte, etter næring (SN2002) i hovedarbeidsforholdet (AKU) (avslutta serie) 1989 - 2007
Lærevilkårsmonitoren
09680: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn, alder og arbeidsstyrkestatus 2008 - 2017
09684: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn og næring (SN2007) 2008 - 2017
09713: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn og yrke 2011 - 2017
09688: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn, utdanningsnivå og arbeidsstyrkestatus 2008 - 2017
Innvandrere
10586: Ansatte i hovedarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og landbakgrunn (prosent) 2012 - 2016
10591: Midlertidig ansatte (AKU), etter landbakgrunn og kjønn (prosent) 2012 - 2016
10589: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter alder, hovedsakelig virksomhet og landbakgrunn (prosent) 2012 - 2016
10590: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter landbakgrunn, ønske om arbeid og kjønn (prosent av personer utenfor arbeidsstyrken i hver gruppe) 2012 - 2016
10587: Arbeidsledige (AKU) og undersysselsatte, etter landbakgrunn og kjønn (prosent) 2012 - 2016
10588: Faktisk arbeidstid, etter kjønn, alder og landbakgrunn (timer per uke) 2012 - 2016
Kvalitetsindikatorer
09938: Standardfeil og variasjonskoeffisienter til nivåtall over sysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og bosted 2007 - 2016
09937: Standardfeil og variasjonskoeffisienter til nivå- og endringstall over sysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og bosted 2006K1 - 2017K3

Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken