Gebyrsats per m3 vann ved målt forbruk - ekskl.mva (kr/m3)

Gebyrsats per m3 vann ved målt forbruk - ekskl.mva