Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere per 1.1. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk