Uførepensjonister 16-66 år

Tall for uførepensjonister publiseres 15.juni. Antall uførepensjonister med minstepensjon. Data hentet NAV