Forventet levealder ved fødsel, menn

Fra 2011: Forventet gjenstående leveår for 0- åringer (2011-2015). Menn