Forventet levealder ved fødsel, kvinner

Fra 2011: Forventet gjenstående leveår for 0- åringer (2011-2015). Kvinner