Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer

Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243).