Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243), av netto driftsutgifter til sosialtjenester (funksjon FGK12a).